Õppemaksu tasumine ja tagastamine

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu.

Tasumine maksegraafikuga
Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas.
Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Janteri Koolitusel õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonidel +372 55676425 või irene.janter@gmail.com

Koolitusest loobumisel pärast Janteri Koolituse Moodle keskkonda sisenemist õppetasu ei tagastata.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel tööde esitamine vähemalt 80% ulatuses.

Janteri Koolitus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu koolitus ära ei jää, viibida võib erakordsetel juhtudel koolitaja poolt antav tagasiside. Kursusele registreerunuid teavitatakse taolistest juhustest viivitamatult. Janteri Koolituse tõttu ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.